Thi công sàn hộp trung tâm điện máy Hải Phòng

Sàn Hộp là một giải pháp công nghệ cốp pha tạo rỗng trong sàn phẳng vượt nhịp lớn. Dưới đây là hình ảnh công trình thi công sàn hộp trung tâm điện máy Hải Phòng do C-Box trực tiếp triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *