Lưu trữ thẻ: sàn xốp ACIF

Ứng dụng của sàn xốp ACIF trong xây dựng môi trường

Sàn xốp Acif được coi là giải pháp mới trong xây dựng giúp mang lại...

Vì sao nói sàn xốp ACIF là công nghệ tối ưu vượt trội?

Sàn xốp Acif là loại sàn sử dụng các khối hộp BIDECK – đây là...