Lưu trữ thẻ: Sàn IBOX

Tìm hiểu quy trình thi công sàn phẳng không dầm IBOX

Sàn IBOX có cấu tạo như một tấm bê tông cốt thép được hỗ trợ...